Projektinförande

Ändrad den Thu, 15 Jun 2023 vid 10:00 AM

Inledning

För att implementering av tjänsten ska gå så smidigt som möjligt behöver följande roller finnas tillgängliga hos kund under införandet samt följande ansvarsområden vara på plats.


Projektresurser

 • Projektansvarig (huvudkontaktperson) hos kund och gärna en reserv
 • Kontaktperson gällande åtkomst till kundmiljö, ex tjänster såsom Microsoft 365, Google Workspace, elevregister, AD etc
 • Kontaktperson för verksamheten gällande frågor kring struktur för skolor/grupper/klasser
 • Administratörer för elevregister ska finnas stand-by för att snabbt kunna åtgärda korrigeringar
 • Testpersoner i verksamheten


Kundens ansvar

Inför implementeringen ansvarar kunden för:

 • Signera avtal & PUB-avtal innan projektstart
 • Bestämma typ av metod/teknik för utläsning av kunddata
 • Ombesörja att Eventful har åtkomst till relevanta system
 • Ombesörja beställning av utläsning/integration från tredje part
 • Ombesörja kontaktperson hos tredje part


Eventful kan starta implementeringen när ovanstående punkter är uppfyllda


Under implementeringen ansvarar kunden för:

 • Ha uppdaterade uppgifter i sitt elevregister
 • Omgående kontrollera och korrigera ev felaktigheter i de utläsningar/resultat som Eventful läser ut och delger kund
 • Omgående återkoppla interna kontroller och korrigeringar av resultat till Eventful 
 • Utsedd och tillgänglig ansvarig person för tjänsten, typ systemförvaltare eller dyl.
 • Kommunicera på överenskommen samarbetsyta
 • Vara väl förberedd och aktiv vid projektavstämningar med Eventful

Leveransgodkänt projekt

Ett projekt är leveransgodkänt när en av nedanstående punkt inträffar:

 • Leveransgodkännande av kund,
 • Tjänsten körs schemalagt eller är tillgänglig för slutanvändaren, eller
 • Avtalat datum inträffar


Projektmodell

Nedan presenteras en generell projektmodell för hur en implementering kan gå till. Här presenteras en mycket generell tidsskattning för ett projektinförande. Att mer tydligt ange en tidsuppskattning för ett projekt är svårt mot den bakgrund att kvalitén på kunddata variera från fall till fall.


Kontrollerad 2022-02-23


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov