I en del miljöer har användare klagat på att de blir utloggade från Office 365 på sin ipad och måste logga in igen. Det kan också ge en effekt att t.ex. installation av Office 365 ProPlus stannar mitt i processen. För att lösa detta kan man aktivera alternativ inloggnings-id på sin ADFS:


  1. Logga in på den primära ADFS-servern.
  2. Kör följande kommando:
    Set-AdfsClaimsProviderTrust -TargetIdentifier "AD AUTHORITY" -AlternateLoginID mail -LookupForests contoso.com,fabrikam.com


Byt ut contoso.com och fabrikam.com mot det som gäller för er miljö. Läs mer om detta här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn659436.aspx


Kontrollerad 2022-02-23