När man jobbar med sitt dokument i Word online så sparas ditt dokument kontinuerligt men det skapas inte en ny version förrän du stänger ner dokumentet.


För att titta på versionshistoriken så klickar du på de tre prickarna efter dokumentet och sedan tre nya prickar och Versionshistorik. 


Nu kan du se hur många versioner det finns av dokumentet.Klicka till höger om datum och tiden för den versionen som du är intresserad av. Du får nu upp tre olika val. Du kan välja att Visa den versionen, återställa till den versionen och ta bort den versionen.