För att någon annan ska kunna se ditt dokument som ligger i din OneDrive så måste du dela det dokumentet med en person. Annars är det helt privat för dig. Läs mer om hur man delar ett dokument här.


För att se vem man delar ett dokument med och vilken behörighet den personen har så klickar man på prickarna efter dokumentet och sedan på de tre nya prickarna och Delat med.Nu ser du vem du delar dokumentet med och vilken behörighet den personen har. Du kan också ändra behörigheten genom att klicka Avancerat och ändra eller sluta dela dokumentet med personen.


Dela från Teams

Du kan även dela från teams filbibliotek till användare som inte är med i teamet. 


Gå till filer i ditt team. Klicka på de tre punkterna enligt bild. 


Här kan du välja vem du önskar dela med, du kan även dela med medlemmar utanför teamet. Om din administratör har medgett extern delning kan du även dela med användare utanför organisationen. Kontrollerad 2022-12-14