Sök efter dokumentet:  1. Logga in på din OneDrive i din webbläsare (https://portal.office.com). 
  2. Skriv in dokumentets namn och sök i sökfältet uppe i mitten.Råkat radera dokumentet:  1. Klicka på Papperskorgen i vänstra menyn i OneDrive


Finns dokumentet här så markera dokumentet och klicka på Återställ 
Finns inte dokumentet i steg 2 klicka på Kolla i papperskorgen i andra stadiet


Finns dokumentet här så markera dokumentet och klicka på Återställ

Kontrollerad 2022-12-14