En bild som visar text, person, fönster, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning 

Hantering av Windows, iOS och Android-enheter

 

Enhetshantering från Eventful ger er som kund en problemfri datormiljö med central hantering. Detta ger bra en bra översikt av säkerhet och budgetkostnader, nu och inför framtiden.

 

Eventfuls Enhetshanteringstjänst utgår ifrån Microsoft Endpoint Manager (MEM), som samlar ett flertal tjänster och funktioner för att se till att en organisations enheter följer de önskade inställningar och skydd som krävs för att enheterna ska fungera länge, skydda data och ge en bra användarupplevelse för slutanvändaren. MEM stödjer de flesta enhetstyperna så som Windows 10, iOS, Android och MacOS.

 

Enrollment
 
Alla enheter som skall hanteras måste anslutas till tjänsten, och de flesta plattformar har effektiva tjänster där dessa automatiskt ansluts till MEM.

 • Windows 10 - AutoPilot gör att datorer kan importeras in i MEM och samverkar med Windows Out of Box Experience för att ge en användarvänlig igångsättningsprocess för användaren.
 • iOS - Apples Device Enrollment Program gör att enheter automatiskt kopplas till MEM. Är idag inbyggt i Apple School Manager och Apple Business Manager.
 • Android - Android har flera tjänster för automatisk koppling av enheter till MEM: Google Zero Touch och Samsung Knox Mobile.

Det finns även fler sätt att ansluta enheter, både automatiserat för befintliga enheter, eller Self-Service Enrollment.

 

Konfigurationshantering
 
Hjärtat i MEM är hanteringen av konfigurationsprofiler för enheterna. Det är mycket viktigt att se till att hantera enheters uppdateringsinställningar, konfiguration för WiFi och enhetsbegränsningar. En av styrkorna i MEM är bland annat stödet för säkerhetsbaslinjer, där Microsoft byggt principer för hur man ska hantera säkerhet på enheterna. Dessa kan självklart anpassas efter organisationens behov.
 Dessa kan även sammanställas i paketeringar så grupper av konfigurationsprinciper kan tilldelas tillsammans.

 

Applikationer
 
En stor del av användarupplevelsen är att alla de program och applikationer man behöver finns tillgängliga och licensierade på enheten. Idag finns någon form av central Store för alla enhetstyper, Windows Store för Windows 10, Play Store för Android mm. Dessa är mycket enkla att hantera i MEM, och kan utökas med organisationsanpassade programvaror och hanteras via MEM.

 

Rapporter
 
Vi tillhandahåller löpande rapporter och övervakar vad som händer i miljön. Utifrån denna information ger vi löpande rekommendationer, utför preventiva åtgärder inom ramen för tjänsten.

 

Utbildning och Instruktioner
 
Vi utbildar supportpersonal i grunderna i tjänsten och hur man hittar i portalerna. Vi tittar på rapporterna samt går igenom de instruktioner som finns för 1:a och 2:a linjens supportpersonal.

 

Hantering av Google Chrome-enheter 

 

Smidig enhetshantering via molnet
 
I administratörskonsolen har administratörerna full kontroll och kan aktivera och inaktivera appar och programvaror på alla enheter i nätverket.

 

Nya funktioner utan avbrott i studierna med automatiska uppdateringar
 
Håll Chromebook-enheterna uppdaterade med de senaste funktionerna och säkerhetsuppdateringarna. När enheterna är anslutna till internet uppdateras de automatiskt i bakgrunden, så att alla kan fortsätta fokusera på inlärningen.

 

Förstklassig säkerhet och förstklassigt dataskydd
 
Chromebook-enheterna har flera säkerhetslager som skyddar mot virus och skadlig programvara. Vi ser till att de följer sekretessavtalet Student Privacy Pledge så att skolorna kan använda dem i enlighet med COPPA och FERPA.

 

Styr vilka resurser användare får åtkomst till med hanterad åtkomst 
 
Blockera slutanvändare från att logga in på Chromebook-enheter, begränsa åtkomst till vissa webbplatser och visst innehåll och aktivera kostnadsfri användning av Cloud Identity på delade enheter.

 

Förenklad implementering med åtkomst till enhetspolicyer och möjligheten att övervaka registrerade enheter från molnet
 
Ge IT åtkomst till enhetspolicyer och möjligheten att övervaka registrerade enheter, både skolans egna och elevernas enheter, allt från Googles molnbaserade administratörskonsol.

 

Avancerad säkerhet - skydda data med bättre kontroll


 
Skydd av borttappade eller stulna enheter förhindrar datastöld genom att inaktivera enheter på distans. Tillfälligt läge rensar användardata vid utloggning, och permanent registrering säkerställer att enheterna alltid är registrerade på er domän.

 

Omfattning

Enheter

Enheter som skall ingå i enhetshanteringen skall ha minst dessa versioner:

Enrollment

Microsoft

Inom ramen för enhetshantering stödjer vi enrollment genom AutoPilot eller Azure AD Enrollment via OOBE. Registerering av enheter i AutoPilot ingår oavsett om enheterna levereras av Eventful eller annan leverantör, sålänge annan leverantör kan tillhandahålla importunderlaget till Eventful.

Google

Vi tillhandahåller enrollment-instruktioner till kund för enrollment.
 

Applikationer

Microsoft

Applikationer för Microsoft kan komma från olika källor, och ingå i olika utsträckning i olika nivåer av Enhetshanteringen. Applikationer som tillhandahålls från Windows Store for Business/Education, rena MSI-paket eller paket som kunden tillhandahåller i intunewin-format ingår för hantering i Enhetshanteringen. 

Google

Applikationer och tillägg för Google ingår. Kund ansvarar för att tillhandahålla den information som krävs för hantering av applikationerna.
 

Konfigurationsinställningar

Microsoft

Konfigurationsinställningar som finns färdigbyggt UI för i Microsoft Endpoint Manager ingår inom ramen för Enhetshantering, beroende på nivå. 

Google

Konfigurationsinställningar som finns färdigbyggt i Chrome management i Google adminpanel. 

 

Uppdateringar

Microsoft

Uppdateringsinställningar som finns färdigbyggt UI för i Microsoft Endpoint Manager ingår inom ramen för Enhetshantering, beroende på nivå.

Google

Uppdateringar som sker automatiskt med Schemalagd publicering ingår inom ramen för Enhetshantering.

 

Avgränsningar

Följande ingår inte i det åtagande Eventful gör inom ramen för tjänsten.

 • Serverversioner av operativsystem.
 • Andra system som relaterar till enhetshantering, så som Azure AD Conditional Access eller lokala nätverk.
 • Paketering av msi/intunewin-paket ingår ej.

 

FAQ

 

 1. Måste man köpa detta som ett paket? 
  Nej. Man kan köpa de olika delarna var för sig, men det blir mer prisvärt som ett paket, då vi levererar fler tjänster samtidigt och får en bättre kontroll av enheterna. Utifrån vår erfarenhet har vi byggt våra paket utifrån våra kunders olika verksamheter.
    
 2. Kan vi som kund utföra vissa delar eller är det bara Eventful som hanterar enheterna? 
  Vi kan erbjuda flera olika paket med mer eller mindre delaktighet från kundens sida. Vi är öppna för samarbeten i olika nivåer där vår roll varierar mellan rådgivande partner till full service leverantör.
    
 3. Vad är skillnaden mellan Intune, Intune for Education och Microsoft Endpoint Manager?
  Tjänsten Intune är Microsofts molnbaserad EMM-tjänst (Enterprise Mobility Management). Här finns alla inställningar för enhetshantering av Windows-enheter, samt även vissa andra enhetstyper. Intune for Education är ett förenklat gränssnitt anpassat för skola, för att sänka tröskeln för de administratörer som hanterar den dagliga administrationen av enskilda skolor och/eller klasser. Microsoft Endpoint Manager är det nya samlingsnamnet för Intune och kringliggande tjänster så som AutoPilot mm. Det är ett förenklat gränssnitt jämfört med Intune-portalen med fokus på företagskunder.
    
 4. Hur hanterar vi utbytes-datorer och reparerade enheter.
  Windows: För Windows-datorer skall den nya eller reparerade datorn registreras i AutoPilot på samma sätt som den tidigare enheten, inkl. eventuell användartilldelning. När detta är gjort skall den gamla enheten avregistreras. Det finns även inbyggda funktioner för att automatiskt rensa ut gamla enheter som inte kopplats mot tjänsten de senaste X dagarna.
  Chromebook: Enheter som ska bytas ut måste avregistreras. Defekta enheter måste avregistreras under reparation och därefter rensas och återregistreras.  Om den nya enheten är av exakt samma märke och samma modell kan den återanvända licensen, men vid ny modell krävs en ny Chrome Education Upgrade-licens. Den nya enheten måste enrollas innan användning. 
 5. Hur lägger vi till ett program som skall distribueras via enhetshanteringen?
              Windows: För att vi skall kunna lägga till ett program så behöver vi en viss uppsättning information. 
  1. Vad heter programmet?
  2. Vilken typ av installation har programmet?
   1. Från Windows Store
      Kostar programmet något eller är det ett gratisprogram? Hur skall detta betalas?
   2. MSI-baserad installation
    Finns det några speciella installationsparametrar som skall användas för installationen?
      Kräver programmet några andra installerade program, exempelvis Java eller liknande?
  3. Övrig installation
     En del installationsfiler är i .exe-format. Detta kan vi hantera om det går att göra en så kallad tyst installation. Parametrar för detta måste vi få av er. Motsvarande parametrar behövs för avinstallation.
  4. Behöver programmet några speciella konfigurationsinställningar som skall göras efter installation?

   Chromebook: För att vi skall kunna lägga till en app så behöver vi en viss uppsättning information. 
  5. Vad heter appen?
  6. Från vilken källa kommer appen?
   1. Google Play
   2. Marketplace
   3. Chrome WebStore
  7. Är det en App eller ett Tillägg?
  8. Kostar appen något eller är det en gratisapp?
  9. Har ni en licensnyckel?
     
 6. Hur lägger vi till befintliga enheter i enhetshanteringen?
  Windows: Följ instruktionerna i supportartikeln här: Importera utläst AutoPilot-information i Microsoft Endpoint Manager : Eventful (freshdesk.com)
  Chromebook: Det sker med automatik när man registrerar en Chromebook att den går att hantera med Chrome Management.
    
 7. Jag får inget välkomstmeddelande när jag startar upp min Windows-dator första gången, hur felsöker jag?
  Svar: Följ instruktionerna i supportartikeln här: Hämta felsökningsinformation för AutoPilot : Eventful (freshdesk.com)  
   
   
   
 8. Hur får IT-administratörer administratörsåtkomst till en Windowsdator?
  Svar: Det finns en inställning i Azure Active Directory där man kan ange vilka som skall vara lokala administratörer på enheterna. De som anges som lokala administratörer blir det på alla datorer som anslutits till Azure Active Directory, och bör användas med återhållsamhet. Inställningarna hittar du här: https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_Devices/DevicesMenuBlade/DeviceSettings/menuId/
   
   
   
 9. Kan man fjärrstyra datorerna för slutanvändarsupport?
  Windows: Det finns externa verktyg för fjärrstyrning av enheter. Det finns inbyggda kopplingar till TeamViewer i Intune/Endpoint Manager som kan vara intressanta att titta på. Om vi på eventful behöver fjärrstyra din dator laddar du ner TeamViewer Quicksupport här: https://898.tv/Eventful
   
   
  Chromebook: Använd Google fjärrstyrningsfunktion som du hittar här: https://remotedesktop.google.com/
   
   
   
 10. Hur kan vi hantera utskrifter för våra hanterade enheter?
  Windows: Om befintlig infra -> Skjut ut inställning. Om Cloud -> Printix.
  Chromebook: Vår supportade lösning är Printix som levereras genom ett Chrome tillägg. Kontakta din kundansvarige för mer information.
    
 11. Hur återställer vi en dator som inte fungerar som den ska?
  Windows: Om datorn startar men inte fungerar bra kan man återställa den via Intune-panelen. Om datorn inte startar ordentligt men hamnar i återställningsläge, följ instruktionerna för att återställa datorn. Fler alternativ kan ni hitta här: https://support.microsoft.com/sv-se/help/12415/windows-10-recovery-options
   
   
  Chromebook: Om en Chrombook inte inte fungerar kan du behöva rensa och återställa den. Här kan du läsa mer https://support.google.com/chrome/a/answer/6352858?hl=sv&ref_topic=6274426
 12. Vi vill göra en förändring i inställningarna, hur gör vi det utan att få konflikt i inställningarna mellan Enhetshanteringen och våra önskemål?
  Beroende på avtal kan vi ändra inställningarna ett visst antal gånger per år. Sammanställ gärna flera inställningar ni vill ändra och skicka in ett supportärende eller kontakta er Kundansvarig.
    
 13. Hur distribuerar vi Malldokument för Office-paketet?
    Inom ramen för Enhetshantering kan vi hantera malldokument genom att skapa ett installationspaket som vi distribuerar med Intune. Det finns även andra lösningar för dokumenthantering.