Förberedelse 


På en annan dator, skapa USB-sticka med script för insamling av AutoPilot-felsökningsinformation. Ladda ner ZIP-filen (finns i slutet av artikeln) och lägg innehållet på en ren USB-sticka.


För varje dator som skall felsökas

Denna instruktion bör påbörjas i det läge i AutoPilot-processen då felet som skall undersökas har uppstått. Det kan vara direkt efter uppkoppling via WiFi eller senare i AutoPilot-processen.

  1. Sätt i USB-stickan i måldatorn. 
  2. Tryck SHIFT+F10 för att öppna en kommandoprompt. Observera att på vissa datorer kan det krävas att man trycker Fn+SHIFT+F10
  3. Skriv kommandot D:\AutoPilotTrouble.bat 

    När det körts klart syns denna bild. Du kan nu ta ut USB-stickan.


Avslutande uppgifter 

Packa innehållet på USB-stickan i en ZIP-fil och lämna över till Eventful.