På enheten, välj Start > Inställningar.

Välj Konton.


Steg för Åtkomst till arbetsplats

Väj Åtkomst till arbetsplats eller skola. Klicka på kontot.


Under Åtkomst till arbete eller skola, Klicka på Information.


Välj Synkronisera. Rulla nedåt till du ser Synkstatus för enhet. Knappen är inaktiverad tills synkroniseringen är klar.