Förberedelse 


På en annan dator, skapa USB-sticka med script för insamling av AutoPilot-information. Ladda ner ZIP-filen (finns i slutet av artikeln) och packa upp innehållet i ZIP-filen på en ren USB-sticka.


För varje dator som skall bearbetas 


Denna instruktion kräver att datorn inte gått igenom OOBE, och skall därför visa följande instruktioner på skärmen.


  1. Sätt i USB-stickan i måldatorn. 
  2. Tryck SHIFT+F10 för att öppna en kommandoprompt. Observera att på vissa datorer kan det krävas att man trycker Fn+SHIFT+F10
  3. Skriv kommandot D:\AutoPilot.bat 

När det körts klart syns denna bild. Du kan nu ta ut USB-stickan.


Avslutande uppgifter 

Packa innehållet på USB-stickan i en ZIP-fil och lämna över till Eventful eller följ supportartikeln nedan för att läsa in den själv.

Importera utläst AutoPilot-information i Microsoft Endpoint Manager