Aktiverar eller inaktiverar Clipchamp för användare i organisationen

Ändrad den Thu, 07 Mar 2024 vid 10:53 PM

Ytterligare anteckningar om tillgänglighet

Clipchamp läggs inte till i Office 365 SKU:er. Prenumeranter av en Office 365 SKU kan dock köpa Clipchamp som en fristående licens.

Licenserna för Microsoft 365 E3/E5 Extra-funktioner är tillgängliga för prenumeranter på De ursprungliga SKU:er för Microsoft 365 E3/E5. Mer information finns i det här blogginlägget för teknikcommunityn.

För meddelanden om Clipchamp-versioner, inklusive eventuell tillgänglighet i ytterligare Microsoft 365-SKU:er, följer du Microsoft 365-översikten.

Hantera Clipchamp-tillgänglighet för enskilda användare

För enskilda användare som redan har tilldelats en Microsoft 365-licens kan du ta bort Clipchamp i Admin Center eller via PowerShell.


Aktivera eller inaktivera Clipchamp via administrationscentret

  1. Gå till sidan Faktureringslicenser i administrationscentret.
  2. Markera raden för en viss användare på sidan Licenser.
  3. I det högra fönstret markerar eller avmarkerar du Microsoft Clipchamp beroende på om du vill att användaren ska ha Clipchamp eller inte.
  4. När du är klar väljer du Spara och sedan Stäng.Aktivera eller inaktivera Clipchamp via PowerShell

Som administratör kan du också använda PowerShell för att aktivera eller inaktivera tjänster som Clipchamp när du tilldelar en Microsoft 365-licens till en användare. Mer information finns i Artikeln Inaktivera åtkomst till Microsoft 365-tjänster när användarlicenser tilldelas för en enskild användare.

Admin upplevelse i Intune

grupprincip alternativ

När du har importerat Clipchamp ADMX/ADML-filerna i Intune (se ovan) kan du använda två principer som styr åtkomsten till Clipchamps skrivbordsapp.

  1. Aktivera Clipchamp-skrivbordsappen: Med den här principen kan du blockera användningen av appen på Windows-datorer.

  2. Tillåt Clipchamp för personliga konton: Med den här policyn kan du blockera användningen av Clipchamp för personliga konton i appen på Windows-datorer.

De två principerna inaktiverar antingen skrivbordsappen helt eller bara ger dina anställda åtkomst till Clipchamps arbetsversion.

Microsoft 365-administratörer kan hantera åtkomsten till Appen Clipchamp Windows via Intune

Hantera skrivbordsappen

När du har lagt till appen Clipchamp i Intune så att du kan hantera den enligt beskrivningen i den här artikeln – Lägg till Microsoft Store-appar i Microsoft Intune kan du

  • aktivera eller inaktivera appen på användarenheter.

  • se till att den uppdateras till den senaste versionen,

  • tillåta eller inte tillåta användning av personliga Microsoft-konton i det (via den grupprincip som nämns ovan),

  • eller blockera den på användarenheter helt och hållet.Om du inaktiverar Clipchamps skrivbordsapp, men den redan är installerad på en användarenhet, visas följande meddelande när de försöker starta Clipchamp.


Om du inaktiverar Clipchamp för personliga Microsoft-konton (MSA) och skrivbordsappversionen på en användarenhet är mindre än version 3.x (alltså 2.9.x) ser användarna följande när de försöker starta Clipchamp 

Så här aktiverar eller inaktiverar du Clipchamp för användare i organisationen - Microsoft Support

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov