Övergripande

Tjänsten Lösenordshantering för elever är en hemsida som installeras i kundens miljö. Tjänsten tillåter personal visa vilka elever som tillhör vilka klasser samt om funktionen har aktiverats även låta en skoladministratör byta lösenord på eleverna.


Syfte

Syftet med Lösenordshantering är att ge lärarna en enklare hantering av elever och deras användaruppgifter. Dels syftar funktionen till att underlätta vid utdelning av användarnamn och lösenord i en klass vid läsårsstart. Dels syftar funktionen till att underlätta för lärare att återställa lösenord för eleverna på sin skola, men kanske främst de elever som läraren undervisar.

 

Översikt

Tjänsten visar användarinformation för elever i grundskolan och på gymnasiet. Informationen hämtas från det lokala AD. Tjänsten kan användas för att antingen byta lösenord på en eller flera elever eller enbart som en klasslista.

Vad är Tjänsten?

Tjänsten är framtagen för att förenkla lösenordshanteringen för organisationens IT-avdelning och lärare. Om en elev har glömt sitt lösenord hanteras lösenordsbytet av en administratör som snabbt och enkelt skapar ett nytt lösenord via webbtjänsten. Lösenordet uppdateras direkt i organisationens lokala AD då tjänsterna är sammankopplade och eleven kan därmed återigen logga in. En stor fördel med att använda sig av tjänsten är att eleven inte halkar efter i skolarbetet på grund av åtkomstproblem. Dessutom behöver IT-avdelningen inte involveras i lösenordsbytet eftersom det sker lokalt på skolan, vilket sparar tid för samtliga inblandade.


Vad gör Tjänsten?

Tjänsten visar användardata från lokalt AD. I den första vyn visas en lista med elever. Den andra vyn visar enbart en elev med dess uppgifter.

 • Namn
 • Användarnamn
 • E-post
 • Initialt lösenord
 • Klass
 • Skola
 • Personnummer
 • Byt lösenord


Hur fungerar Tjänsten?

Tjänsten kan användas av administratörer som kan sortera listan på klass, skola, eller en elev med namn eller personnummer. Administratören kan byta lösenord på en hel klass, exempelvis vid läsårsstart, då skapas det automatiskt upp nya lösenord för valda elever. Klasslistan med lösenord kan enkelt skrivas ut och hanteras av läraren i klassrummet. Om en elev själv vill skapa ett nytt lösenord klickar administratören på elevens uppgifter, vilket gör att lösenordet blir redigerbart. Lösenordet skrivs alltid tillbaka till organisationens AD.


Vem kan använda Lösenordshanteringen?

 •  Skoladministratör
  • Har tillgång till alla elever på skolan.
 • Kommunadministratör
  • Har tillgång till alla elever inom kommunen (alternativt kopplade till tjänsten).

 

Uppsättningsmöjligheter

AD-synk

Om ni har Eventfuls AD-synk kommer Lösenordshantering fyllas på med användare och det initiala lösenordet kommer att vara korrekt från början.

Användarinformation från lokalt AD

Lösenordshantering kan läsa ut användarinformationen direkt från ert lokala AD.

Om ni vill kunna filtrera på skola och klass så behöver uppgifterna finnas i AD.

Valmöjligheter

 • Lösenordshantering, ni kan välja om ni vill ha Lösenordshantering enbart som en klasslista eller om ni vill kunna ha möjlighet att byta lösenord på elever.


Kontrollerad 2022-05-10