Övergripande

Eventfuls Microsoft-support delas in i teknisk support respektive verksamhetssupport, och detta regleras i det avtal kunden har med Eventful. Eventful har inställningen att vi alltid vill hjälpa er. Eftersom vi kan de flesta system på skolan kan vi ta ett helhetsansvar och felsöka flöden från bassystem till molntjänst, i de fall vi har varit inblandade i detta och har åtkomst till systemen.


Supporten arbetar med felsökning, rådgivning, och kan också driva supportärenden hos Microsoft när det behövs.

Vi arbetar löpande med att ta fram artiklar och instruktioner och de byggs på genom att användare skickar in nya frågor. Vi gör däremot inte direkt arbete eller förändringar i befintligt system inom supportåtagandet. Det görs som ett mindre projekt och innebär en kostnad. Vårt mål är dock att det ska finnas instruktioner för den typen av arbeten så att man som kund kan genomföra det själv.

 

Eventfuls support nås på:

https://eventfulab.freshdesk.com (Brons/Silver/Guld)

alternativt via telefon: 010 209 90 01 (Silver/Guld)

 

Systemkrav

Generella krav

För att kunna nyttja Eventfuls support för Microsoft.

  • Kunden behöver ha ett supportavtal med Eventful, kontakta er systemförvaltare kring detta
  • För att kunna upprätthålla den svarstid som vi garanterar behöver vi åtkomst till de system som omfattas
  • Kunden behöver ha upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Eventful
  • Kunden skall logga in i Eventfuls support med sitt organisationskonto https://eventfulab.freshdesk.com
  • Kunden behöver informera Eventful när systemunderhåll eller förändringar i kundens tekniska miljön sker

Krav i kundmiljö

Nedanstående krav måste uppfyllas för att Eventful ska kunna lämna support på Microsoft

  • Åtkomst till kundens Office 365 miljö
  • Supportkonto med behörigheten Global administratör krävs för att kunna lämna support på Microsoft SDS