Eventful TeamsFix är en applikation som Eventful har tagit fram för hantera inställningar och behörigheter i Teams


Generella Teaminställningar

 

TeamsFix sätter följande inställningar för personalteam och skolteam (obs! inte utbildningsteam): 


 mceclip0.png

 

 

Kalenderinställningar

 

TeamsFix ser till att medlemmar inte kan ändra teamets kalender utan det är endast ägarna som har den behörigheten. 


TeamsFix ser också till så att alla teamskalendrar syns i både Outlook-klienten och Outlook web-app

 

Medlemsrättigheter Sharepointlistor

Dokumentbiblioteket

I skolteam tillåts medlemmar bara att läsa. 


Formatbibliotek 

I personalteam, skolteam och utbildningsteam tillåts medlemmarna bara att läsa innehållet. 

Formulärmallar 

I personalteam, skolteam och utbildningsteam tillåts medlemmarna bara att läsa innehållet. 

Webbplatssidor 

I personalteam, skolteam och utbildningsteam tillåts medlemmarna bara att läsa innehållet.

Webbplatstillgångar 

TeamsFix hanterar inte biblioteket webbplatstillgångar med anledningen att klassanteckningsboken lagras där, och den har en egen och mycket komplex hantering av behörigheter.

Tidszon 

TeamsFix uppdaterar teamets tidszon till svensk tidszon. Detta löser bl.a. så att rättstavningen blir på svenska. 

Sökning

TeamsFix sätter också fältet showInTeamsSearchAndSuggestions till false


Kontrollerad 2022-06-13