I bland annat utvecklingssamtalstider kan det underlätta att skapa bokningsbara tider i din kalender. Du kan göra detta från Google Kalender med något som kallas Block (mötesblock).


Skapa en mötestid i Google Kalender, klicka på mötestider och lägg till total tid samt hur långa de bokningsbara passen ska vara


Spara händelsen, då ser du i kalendern att händelsen har en lite blockruta längst upp i vänstra hörnet.

Klicka på mötet, öppna mötessidan för kalendern.





Skicka ut länken till de som ska kunna boka mötestid.

När en tid blivit bokad försvinner den direkt som bokningsbar.

Och du själv ser i din kalender vilka tider som blivit bokade och vilka tider som fortfarande är lediga.
Klicka på den bokade tiden så ser du vem som bokat, tiden.