När man byter säkerhetsgruppens namn i AD sker det inte automatiskt i SharePoint. Det man kan göra är att byta namn på varje ställe där gruppens behörigheter används.


1. Gå till SharePoint webbplatsen och klickar på inställningar


2. På inställningar klickar man webbplatsbehörigheter och väljer inställningar för avancerade behörigheter och klickar på det.


4. När behörighetssidan är öppen kan man hitta SharePoint gruppen som tillhör den AD gruppen med det namnet. I detta fall är det medlemmar på Intranet2 och man klickar på det.

5. När man hittar gruppen med det gamla  namnet ska man klicka på det 


6. Här ska man klicka på ta bort användare från webbplatssamling och gå tillbaka till steg 5 och se att gruppen inte finns längre. Då kan man lägga in det nya namnet på gruppen. Gruppen blir då synlig med det nya namnet.Kontrollerad 2022-12-29