När man byta säkerhetsgrupp namn i AD sker det inte automatiskt i SharePoint. Det kan göras är att byta namn på varje ställer där gruppensbehörigheter användes.


1. Gå till SharePoint webbplatsen och klickar på inställningar


2. På inställningar klickar man webbplatsbehörigheter och väljer inställningar för avancerade behörigheter och klickar på det.


4. När behörigheters sidan är öppen kan man hitta vilken SharePoint gruppen tillhör den AD gruppen med det föregående namnet. I detta fall är det medlemmar på Intranet2 och man borde klicka på det.

5. När man hittar gruppen med det gamla  namnet ska man klicka på det 


6. Här ska man klicka på ta bort användare från webbplatssamling och gå tillbaka till steg 5 och se att gruppen finns inte längre. Då kan man lägga gruppen med det nytt namnet. Gruppen blir synlig med det nytt namnet.