TeamSynk+ Personal & Skola (1142)

Ändrad den Tue, 01 Aug 2023 vid 12:26 PM

TeamSynk+ Personal & Skola är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av effektiva ytor för samarbete, filhantering och kommunikation.


Tjänsten innefattar Personalteams och Skolteams för respektive skola samt för hela kommunen och uppdateras per automatik med lärare och elever.

TeamSynk+ Personal & Skola består av

Skolans Team

Skolans Team motsvarar en digitaliserad version av anslagstavlan i skolans entré. Det kan användas för allmän information, så som skolans gemensamma kalendarium, matsedel, dokument och övergripande info från exempelvis skolledningen.

Här kan elever och lärare endast läsa konversationer och dokument och skolledningen kan publicera meddelanden samt ladda upp dokument.


Personalteam

”Personalrummet” är ett team för skolans personal, därmed saknas åtkomst för elever vilka ej ser teamet. Teamet används av ledningsgrupp och personal för kommunikation och dokumentation inom olika områden. Kommunikationen är smidig och ersätter mycket av det interna mailflödet. Informationen lagras i ”Konversationer” samt ”Filer”. Teamet innehåller även en personalkalender i Outlook där skolans personalövergripande kalendarium hanteras. Skolan väljer om det ska vara en Personalanteckningsbok eller en vanlig OneNote kopplat till teamet.


All personal i kommunen (materialbank)

Teamet för All personal i kommunen syftar till att öka det kollegiala lärandet. Teamet kan användas för att informera alla pedagoger från centrala förvaltningen. I teamet kan lärare i hela organisationen samarbeta kring gemensamt ämnesmaterial. Alla konversationer och filer lagras på en gemensam plats där pedagogisk personal enkelt kan ta del av delat material. Detta är en smidig funktion för exempelvis nya lärare som snabbt kan få tillgång till bra undervisningsmaterial, men även lämplig för samarbete i ämneslag mellan skolor.


Andra typer av teams

Med Teamsynk Organisation får ni full flexibilitet att skapa egna team med en fördefinierad namnstandard. Team skapade med Teamsynk Organisation (TSO) kan byggas upp med medlemmar från grupper från ADt. Till exempel kan hela organisationen skapa team för avdelningar/förvaltningar/enheter vars medlemmar kommer från en MIM. Ni får även tillgång till ett eget gränssnitt där ni kan styra teamen och användare kan beställa nya team.

Kontakta er kundansvarige för mer information.


Omfattning

 

Avgränsningar

Följande ingår inte i det åtagande Eventful gör inom ramen för tjänsten.

  • Förändringar av funktionalitet som beror på mottagande systems design.  
  • Rättningar som beror på fel i tredjepartsystem.
  • Andra system som relaterar till identitetssynkronisering, så som MIM eller AD Connect.


FAQ


Kan ÅÄÖ användas i namn på Teams?

Ja det går bra


Vad är Eventful Skolteams?

Beskrivning av Eventful Skolteams

 

Hur uppdateras medlemmarna i teamen?

Med Eventfuls synk för Teams, Eventful FlowSync, uppdateras medlemmarna automatiskt från elevregistret. Detta sparar mycket tid för administratörer och pedagoger. 

 

Kan vi hantera medlemmar manuellt i skolteamen?

Manuellt tillagda elever och lärare kommer inte plockas bort av synken. Vi rekommenderar att man gör ändringar i teamen i elevregistret.


Kan vi hantera medlemmar manuellt i personalteamen?

Nej, personalteamen är fullsynkade och uppdateras utifrån de grupper som de konfigurerats mot. 

 

Kan vi byta namn på personalteamen?

Namn på teamen styrs av synken. Om ett namn ändras i Teams, kommer synken uppdatera namnet till det som är konfigurerat.


Kan vi byta namn på skolteamet?

Namn på teamen kan ändras i Teams av lärarna. Vi rekommenderar att man sätter namn i elevregistret och inte ändrar i Teams.

 

Vi har behov av ett team per skolform innehållande all personal, går det att lösa?

Det är inga problem. Kontakta er kundansvarige för en sådan uppsättning. 

 

Vi skulle behöva kunna informera i alla våra skol- och personalteams avidentifierat. Är det möjligt?

Eventful har en lösning för detta. Kontakta er kundansvarige för en sådan uppsättning. Vi kan hjälpa er med automatiska eller schemalagda utskick eller manuella. Det går även att skicka ut till flera team på en gång om man önskar.

 

Hur hanteras arkivering av Eventful Skolteams?

Personal och Skolteams arkiveras inte utan lever vidare år efter år.


Hur hanteras ägare i Skol- och Personalteam?

Ägare uppdateras automatiskt av synken. Eventful kan hjälpa er uppdatera ägare alternativt kan ni själva göra denna ändring i synkens konfiguration.


Hur hanteras gäster i Skol- och Personalteam?

Gäster synkas bort från skol och personalteam.Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov