Om Outlookappen fastnar i läget "bearbetar" så kan du istället starta Outlook i felsäkert läge.


Gör detta genom att hålla ned ctrl-tangenten när du startar Outlook.


Välj sedan att starta i felsäkert läge, om du blir ombedd att logga in så gör det.


Avsluta sedan Outlook och starta igen som vanligt.
Kontrollerad 2022-12-29