I kunds Microsoft 365 miljö installeras Eventfuls olika appar för att styra och kontrollera tjänster.


Nedan finns en lista med apparna som kan finnas i er miljö beroende på vilka tjänster ni har från Eventful


Eventful FlowSync OneRoster
App för att sköta Teamsynk Skola ifrån FlowSync
Eventful AzureAdWriter
App för att sköta AzureADgrupper från DataSync
Eventful Team Sync
App för att sköta Teamsynk Organisation
Eventful FlowSync AAD
App för att sköta AzureADgrupper från FlowSync
Eventful FlowSync
App för inloggning i FlowSync
Eventful Graph Services
App för Teamsynk Skola ifrån DataSync
Eventful Team Feature Sync
App för att skjuta ut kanaler och flikar i Teams
Eventful Sync Statistics
App för att övervaka SDS