Syftet med Lösenordshantering är att underlätta hanteringen av lösenordsbyten.

Funktionen är att en administratör på skolan kan byta lösenord på en eller flera elever utan att behöva gå via IT-avdelningen.

Tips: Det är bra om du läser igenom denna artikel om produkten innan du börjar administrera den. 

Elevlistan - Beskrivning : Eventful (freshdesk.com) 


För att dina användare ska kunna administrera elevers lösenord måste ni lägga in dem i en Azuregrupp som ger dem rätt behörighet. 

  • Systemet har stöd för  olika behörighetsnivåer: central administratör och  skoladministratör . En skoladministratör ser endast elever kopplade till en specifik skola medans en central administratör ser alla elever oavsett vilka skola de är kopplade till. Hur tilldelar man rollerna

I den dokumentation som ni har fått i samband med leverans av produkten beskrivs vilka grupper ni har i Azure för tilldelning av roller. En skoladministratör ska ligga i en skolgrupp. Man kan inte styra behörigheter på klasser. 


De som ska kunna byta lösenord på alla elever i kommunen ska ligga i en admingrupp med rättighet till alla skolors elever. 

Kontrollerad 2023-03-29