Övergripande

Adela är ett elevregister som levereras av Tersus. Vi läser ut information såsom skolor, elever, lärare och undervisningsgrupper från Adela via en fil-export (XML). Detta sker i samarbete med Adela.


Krav på miljö

För att vi ska kunna hämta export-filen från Adela så kommer vi behöva tillgång till en ftp-server samt på denna ftp-server tillgång till kundens sektion.

 • Kunden behöver tillgodose att Eventful får en länk till Adelas ftp-server
 • Kunden behöver meddela att Eventful ska få åtkomst till data i Adela samt tillgång till kundens sektion
 • Kunden behöver tillgodose att Eventful får användarnamn och lösenord för inloggning till ovanstående ftp-server.


Krav på underlag

När vi läser ut informationen från Adela så får vi en fil, i XML-format, som innehåller all data som anses vara relevant för oss. Vi kan alltså inte få tillgång till mer data än den data som finns i denna fil. Vid frågor på villkoren som behöver tillgodoses för att underlaget ska hamna i fil-exporten måste vi be er kontakta Adela/Tersus för mer information.


Kundanpassningar

Eftersom detta är en fil-export så finns det inga kundanpassningar.


Vanliga frågor

 • Hur ofta sker utläsning från Adela?
  • Vi läser ut information från Adela en gång per dygn. Detta sker oftast på natten för att förändringar ska ha en chans att slå igenom till dagen efter.
 • Måste e-postadressen finnas angiven på elever och lärare?
  • Vår rekommendation är att man har e-postadressen för elever och lärare angiven i Adela
  • För kunder som använder sig av vårt bronspaket är detta ett krav
 • Varför finns inte min skola/elever/lärare/grupp med i utläsning?
  • Vi kan tyvärr inte svara på varför er information inte finns med i utläsningen. Vi får be er kontakta Adela/Tersus och ställa denna fråga till dem.
 • Vilken information läses ut för lärare och elever?
  • Vår standard läser ut följande attribut
   • Förnamn
   • Efternamn
   • E-postadress