Elevregister

Tieto Education
Om man gått över till Tieto Education rekommenderar vi starkt att man använder API:er för åtkomst till data. Följande behövs för att kunna skapa Teams och C...
Mån, 9 aug., 2021 at 3:42 PM
Adela
Övergripande Adela är ett elevregister som levereras av Tersus. Vi läser ut information såsom skolor, elever, lärare och undervisningsgrupper från Adela vi...
Tors, 11 mar., 2021 at 3:04 PM
IST Administration
Övergripande IST Administration är en utläsningstyp som läser från IST Administrations API. Denna lösning möjliggör att utläsningen körs i Eventfuls miljö ...
Tors, 11 mar., 2021 at 3:04 PM
Skolplatsen
Övergripande Skolplatsen är ett elevregister för grundskola och gymnasium som tillhandahålls av GotIT. Vi läser ut en export från Skolplatsen via SFTP och ...
Tors, 11 mar., 2021 at 3:03 PM
ProCapita Databas
Övergripande Procapita Databas är en utläsningstyp som läser direkt från ProCapitas databas. Denna lösning kräver att den körs i kundens miljö och kommer l...
Tors, 11 feb., 2021 at 3:40 PM
Extens Databas
Övergripande Extens Databas är en utläsningstyp som läser direkt från Extens databas. Denna lösning kräver att den körs i kundens miljö och kommer läsa ut...
Tors, 11 mar., 2021 at 3:02 PM
EduCloud
Övergripande EduCloud är en utläsningstyp som läser från IST:s EduCloud API. Denna lösning möjliggör att utläsningen körs i Eventfuls miljö och kommer läsa...
Tors, 11 mar., 2021 at 3:02 PM
SchoolSoft - markerad export
Övergripande SchoolSoft är ett elevregister från vilket vi kan läsa två olika typer av exporter. Dels en markerad export (en export som kräver att kunden m...
Tors, 20 Maj, 2021 at 2:43 PM
Alvis
Övergripande Alvis är ett elevregister för Vuxenutbildning som tillhandahålls av GotIT. Vi läser ut en export från Alvis via SFTP och denna export är i IMS...
Tors, 11 mar., 2021 at 3:00 PM
Quiculum
Övergripande Eventful läser ut information från Quiculum via en fil-export. Informationen hämtas via FTPS (säker-ftp). Vi läser ut grupper, elever, persona...
Tors, 11 mar., 2021 at 3:00 PM