Elevregister

Tieto Edlevo
Om man gått över till Tieto Edlevo rekommenderar vi starkt att man använder API:er för åtkomst till data. Följande behövs för att kunna skapa Teams och Clas...
Ons, 7 dec., 2022 vid 12:00 E.M.
SchoolSoft - markerad export till Google Classroom / Microsoft Teams
Så här kommer man igång SchoolSoft har en specialdesignad funktion för att skapa underlag för Teams och Classroom, en markerad export. Vi rekommenderar sta...
Mån, 28 feb., 2022 vid 2:14 E.M.
Unikum
Unikum har tillsammans med Eventful tagit fram en funktion för att skapa underlag för Teams och Classroom. Vi rekommenderar starkt att man använder den för ...
Tis, 22 feb., 2022 vid 2:04 E.M.
Adela
Övergripande Adela är ett elevregister som levereras av Tersus. Vi läser ut information såsom skolor, elever, lärare och undervisningsgrupper från Adela vi...
Fre, 25 feb., 2022 vid 4:29 E.M.
Eventful OneRoster
Eventful SkolSynk använder IMS-standarden OneRoster för att skapa Teams for Education via Microsoft School Data Sync. Som källa för dessa Teams kan de fle...
Fre, 25 feb., 2022 vid 4:33 E.M.
Skolplatsen
Övergripande Skolplatsen är ett elevregister för grundskola och gymnasium som tillhandahålls av GotIT. Vi läser ut en export från Skolplatsen via SFTP och ...
Fre, 25 feb., 2022 vid 4:36 E.M.
Tieto: Läraren får ingen koppling till grupp
Lärare och roller I synken hanteras kopplingarna till grupper av Tieto två exportfiler : en personnel-fil och en organization-fil. Även om läraren finn...
Ons, 2 mar., 2022 vid 9:47 F.M.
ProCapita Databas
Övergripande Procapita Databas är en utläsningstyp som läser direkt från ProCapitas databas. Denna lösning kräver att den körs i kundens miljö och kommer l...
Fre, 25 feb., 2022 vid 4:39 E.M.
Utläsning från Extens, IST-Administration, EduCloud
Övergripande EduCloud är en utläsningstyp som läser från IST:s EduCloud API. Denna lösning möjliggör att utläsningen körs i Eventfuls miljö och kommer läsa...
Mån, 6 mar., 2023 vid 3:12 E.M.
SchoolSoft - markerad export
Övergripande SchoolSoft är ett elevregister från vilket vi kan läsa två olika typer av exporter. Dels en markerad export (en export som kräver att kunden m...
Tis, 22 feb., 2022 vid 2:27 E.M.