Övergripande

Skolplatsen är ett elevregister för grundskola och gymnasium som tillhandahålls av GotIT. Vi läser ut en export från Skolplatsen via SFTP och denna export är i CSV-format och innehåller skolor, elever, personal och grupper.

Krav på miljö

För att utläsning ska kunna ske från Skolplatsen måste Eventful ha tillgång till följande information.

 • Åtkomst till kundens data hos Skolplatsen
  • Kunden ansvarar för att meddela GotIT om att Eventful behöver åtkomst
 • Den IP-adress som används för utläsning måste vara vitlistad hos GotIT
  • Eventful ansvarar för att den IP-adress som används vid utläsning är vitlistad hos GotIT
 • Användarnamn och lösenord för inloggning gentemot SFTP hos GotIT
  • Kunden ansvarar för att Eventful har tillgång till inloggningsuppgifter för GotIT

Krav på underlag

Eventful tar emot en export i CSV-format och den information som kunden markerat för export. Det är viktigt att start- och slut-datum är korrekt angivna i Skolplatsen för att underlaget ska kunna exporteras. Det är också viktigt att se till att alla personal och alla elever är kopplade till enheter i Skolplatsen. Eventful kan endast hantera det underlag som finns i exporten och om underlag saknas ber vi er kontakta GotIT för att reda ut varför viss information inte kommer med i exporten.


Kundanpassningar

Eftersom detta är en fil-export så finns det inga kundanpassningar.

Vanliga frågor

Nedan följer några vanliga frågor och samt våra rekommendationer.

 • Hur ofta läser Eventful ut underlag från Skolplatsen?
  • Normalt sett läser Eventful ut underlag från Skolplatsen en gång per dygn och allt som ofta efter avslutad arbetsdag
 • Måste e-postadressen finnas angiven på elever och lärare?
  • Vår rekommendation är att man har e-postadressen för elever och lärare angiven i Skolplatsen
  • För kunder som använder sig av vårt bronspaket är detta ett krav
 • Måste personnummer läsas ut från Skolplatsen?
  • Ja, vi måste läsa ut personnummer eftersom det är personnummer som kopplar samman en person i underlaget med dennes skolor och grupper
 • Vilken information läses ut för lärare och elever?
  • Vår standard läser ut följande attribut
   • Förnamn
   • Efternamn
   • E-postadress