Unikum har tillsammans med Eventful tagit fram en funktion för att skapa underlag för Teams och Classroom. Vi rekommenderar starkt att man använder den för att få maximal möjlighet att styra sina Teams och Classroom. Prata med er kundansvarig hos Unikum för att få tillgång till detta. Unikum ser också till att Eventful får tillgång till den data som behövs för att skapa Unikum-Teams 1-1:  • Ett konto som är global administratör i er Office 365.

  • Url till API och nyckel för åtkomst till data.

  • Förteckning över skolor som finns upplagda i Unikum.


Om e-postadress saknas i Unikum behövs en mappningstabell med Unikum-id (guid) eller personnummer och e-postadress. Denna kan med fördel hämtas från AD. Om Eventful sköter AD-synk eller kontoprovisionering hanteras detta automatiskt.