Eventful SkolSynk använder IMS-standarden OneRoster för att skapa Teams for Education via Microsoft School Data Sync. Som källa för dessa Teams kan de flesta elevregister i Sverige användas. Nedan finns en lista över de elevregister som Eventful skapar teams från idag.

 

•                    Procapita

•                    Tieto Education

•                    Extens

•                    IST Administration

•                    SchoolSoft

•                    Unikum

•                    Adela

•                    Alvis

•                    Skolplatsen