Om man gått över till Tieto Edlevo rekommenderar vi starkt att man använder API:er för åtkomst till data. Följande behövs för att kunna skapa Teams och Classroom:


  1. Nyckel för åtkomst till API:erna. Se till att den kopplas till rätt API:er och skolformer.
  2. Url till API:er
  3. Eventfuls certifikat behöver kopplas till API:erna. Eventfuls certifikat är redan känt av Tieto. Har man egen drift av API:erna behöver man få den publika nyckeln från Eventful.

 

Tietos API delas upp per skolform. Här är en översikt från Tietos dokumentation
 

SkolformSkolformFörkortning
Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)
Pedagogical care PC
FörskolaPreschool FS
FritidshemLeisure time centre F
FörskoleklassPreschool class FK
GrundskolaCompulsory School GR
GrundsärskolaCompulsory School For Learning Disabilities S
GymnasietUpper Secondary School GY
GymnasiesärskolaUpper Secondary School For Learning Disabilities GS
Svenska för invandrareSwedish For Immigrants SF
Särvux Adult School For Learning Disabilities SV
Vuxenutbildning (komvux)
Municipal Adult School KV
YrkesutbildningHigher Vocational Education YH


De API:er som rekommenderas i de flesta tjänster från Eventful är:


  • Organization API (läsbehörighet) - för att till exempel skapa Teams for Education och Classroom
  • Personnel API (läsbehörighet) - för att till exempel skapa personalteams och Team Drives

  • Om e-postadress ska skrivas tillbaka till Edlevo behövs även Person API med skrivbehörighet


Samtliga API:er finns på GitHub:


https://github.com/ExchangeServices/API


För att skolor ska komma med måste de vara kommunala (Regi = Kommunal regi) och tillhöra rätt kommun (Kommun = "kommunnamn". Om information om enheten ska skickas till andra parter, till exempel Digitala Nationella Prov, eller läromedelsföretag så behöver även SCB-koden finnas i fältet Verksamhetskod.


Anpassning


Om man endast vill skapa Teams för vissa utvalda grupper kan man använda ett utökat attribut i API:et, notes.


Genom att skriva Portal i fältet Information (för grundskolan) eller Anteckning 1 (för gymnasiet) får vi reda på att gruppen ska generera ett Team och hanterar det i synken.