Använd denna länk för att se hur du synkroniserar till din dator, här finns både instruktioner i form av bilder och video.


 


Instruktion!