Använd denna länk för att se hur du synkroniserar till din dator (instruktioner i form av bilder och video).


 Instruktion!Kontrollerad 2022-12-29