Den här artikeln innehåller information om restriktioner och begränsningar med OneDrive för att synkronisera filer till din dator.


Läs mer här.


Kontrollerad 2022-12-29