Om en av dina användare får problem enligt bild nedan när hen försöker boka ett möte finns det en fix i PowerShell du kan göra. 


Känner du tveksamhet kan du kontakta vår support så hjälper vi dig.

Lösning :


Starta PowerShell


connect-exchangeonline


Get-UnifiedGroup -Identity "Teams Grupp namn"Kopiera GroupType PrimarySmtpAddress


Set-UnifiedGroup -Identity "Teams Grupp namn" -EmailAddresses: @{Add ="Klistra in Här "}


Set-UnifiedGroup -Identity "Teams Grupp namn" -PrimarySmtpAddress "Klistra in Här"
Kontrollerad 2023-01-03