Om man gått över till Tieto Edlevo rekommenderar vi starkt att man använder API:er för åtkomst till data. Följande behövs för att kunna skapa Teams och Classroom:


 • Url till API:er
 • Nyckel/certifikat för att få läsa från API:erna => Helst ska Eventfuls certifikat användas. Det är redan känt av Tieto.


De API:er som rekommenderas är:


 • Organization API (läsbehörighet) - för att skapa Teams for Education och Classroom
 • Personnel API (läsbehörighet) - för att skapa personalteams och Team Drives

 • Om e-postadress ska skrivas tillbaka till Edlevo behövs även Person API med skrivbehörighet


Följande skolformer finns i API:et:


 • Dagbarnvårdare - Pedagogical Care (PC)
 • Förskola - Preschool (FS)
 • Fritidshem - Leisure time centre (F)
 • Förskoleklass - Preschool class (FK)
 • Grundskola - Compulsory School (GR)
 • Grundsärskola - Compulsory School For Learning Disabilities (S)
 • Gymnasieskola - Upper Secondary School (GY)
 • Gymnasiesärskola -Upper Secondary School For Learning Disabilities (GS)
 • SFI - Swedish For Immigrants School (SF)
 • Särvux - Adult School For Learning Disabilities (SV)
 • Komvux - Municipal Adult School (KV)
 • Yrkeshögskola - Higher Vocational Education (YH)


Samtliga API:er finns på GitHub:


https://github.com/ExchangeServices/API


För att skolor ska komma med måste de vara kommunala (Regi = Kommunal regi) och tillhöra rätt kommun (Kommun = "kommunnamn". Om information om enheten ska skickas till andra parter, till exempel Digitala Nationella Prov, eller läromedelsföretag så behöver även SCB-koden finnas i fältet Verksamhetskod.


Anpassning


Om man endast vill skapa Teams för vissa utvalda grupper kan man använda ett utökat attribut i API:et, notes.


Genom att skriva Portal i fältet Information (för grundskolan) eller Anteckning 1 (för gymnasiet) får vi reda på att gruppen ska generera ett Team och hanterar det i synken.