Beskrivning

Eventful har i samarbete med Haldor tagit fram en synk av data till Haldor. Synken gör att användare kan använda Haldors funktioner utan att manuellt behöva konfigurera dem. I och med att underlag säkerställs från elevregister säkerställs också att korrekt data skickas till Haldor. I synken kombineras information från elevregister, Azure AD och Microsoft School Data Sync (SDS). 


Omfattning och avgränsning

Följande data synkas till Haldor. Överföringen sker minst en gång per dygn och oftast nattetid.


 • Användare
  • Id
  • Personnummer (för mappning mot schema och hantering av myndiga elever)
  • Roll (Elev, skolpersonal, lärare, mentorer)
 • Vårdnadshavare
  • Personnummer (om inloggning med mobilt bank-id ska användas)
  • Namn
  • E-postadress
  • Mobilnummer
 • Klasser och undervisningsgrupper
  • Id
  • Grupptyp (Klass, undervisningsgrupp, mentorsgrupp)
  • Kurskod/ämne
  • Årskurs
  • Program
 • Skolor
  • Id
  • Namn
  • Skoltyp


FAQ


 • Kan ändra släktingar förutom elevens föräldrar synkas som vårdnadshavarna?
  • Ja, vi kan också synkronisera någon kontaktperson som kunden välja att ha till Haldor.


 • Kan Eventful anpassa synken på vårt behov oavsett vad det är? 
  • Nej, vi kan bara göra vad står i avtalet och artikeln.