Beskrivning

Eventful har i samarbete med Haldor tagit fram en synk av data till Haldor. Synken gör att användare kan använda Haldors funktioner utan att manuellt behöva konfigurera dem. I och med att underlag säkerställs från elevregister säkerställs också att korrekt data skickas till Haldor. I synken kombineras information från elevregister, Azure AD och Microsoft School Data Sync (SDS). 


Omfattning och avgränsning

Följande data synkas till Haldor. Överföringen sker minst en gång per dygn och oftast nattetid.


 • Användare
  • Id
  • Personnummer (för mappning mot schema och hantering av myndiga elever)
  • Roll (Elev, skolpersonal, lärare, mentorer)
 • Vårdnadshavare
  • Personnummer (om inloggning med mobilt bank-id ska användas)
  • Namn
  • E-postadress
  • Mobilnummer
 • Klasser och undervisningsgrupper
  • Id
  • Grupptyp (Klass, undervisningsgrupp, mentorsgrupp)
  • Kurskod/ämne
  • Årskurs
  • Program
 • Skolor
  • Id
  • Namn
  • Skoltyp


FAQ


 • Kan andra släktingar än vårdnadshavarna synkas som förälder?
  • Ja, vi skickar vårdnadshavare och annan ansvarig vuxen som förälder.


 • Kan Eventful anpassa synken på vårt behov oavsett vad det är? 
  • Nej, vi kan bara göra vad står i avtalet och artikeln.